O PARQUE  

 

O parque ferroviario de Os Carrileiros, én un espazo municipal xentionado por o Ferrocarril Central de Galiza (Carrileiros), foi inaugurado en maio de 2003. Co paso do trempo o parque foi incorporando numerosos elementos e mellorouse con varias amplicións. O Concello de Ourense impulsou no ano 2011 unha importante reforma que afectou a boa parte das infraestructuras existentes é unha amplición da sua superficie.

O recinto conta na actualidade con mais de 4.000 m² adicados exclusivamente ao mundo ferroviario. O circuito de vías ten unha lonxitude total de 470m, con vía de ancho 5". Para o servizo de viaxeiros conta con duas estacións, unha de elas con servizo de venda de billetes e sala de espera, e un apedadero. A infraestructura ten un viaducto de formigón armado, dous túneles e 4 pasos a nivel. Para o serevizo dos trens hai un taller-depósito, torre de auga, carboeira e ponte xiratoria que da servizo a 5 vías.

El parque ferroviario de Os Carrileiros, es un recinto municipal gestionado por el Ferrocarril Central de Galicia (Carrileiros), se inauguró en mayo del año 2003. Con el paso del tiempo el parque fue incorporando numerosos elementos y mejoró con varias ampliaciones. En el año 2011 el Concello de Ourense impulsa una gran reforma que afectó a gran parte de la infraestructura existente y a una ampliación de su superficie.

El recinto cuenta en la actualidad con mas de 4.000m² dedicados esclusivamente al mundo ferroviario. El circuito de vias tiene una longitud total de 470m, con via de galga 5". Para el servicio de viajeros cuenta con dos estaciones, una de ellas con servicio de venta de billetes y sala de espera, y un apeadero. La infraestructura tiene un viaducto de hormigón armado, dos túneles y 4 pasos a nivel. Para el servicio de los trenes hay un taller-depósito, torre de agua, carbonera y puente giratorio que da servicio a 5 vias.

 

Unha pasarela panorámica que percorre o parque permite observar os trens a "vista de páxaro". Por todo o recinto ferroviario atópase instalado distinto material histórico relacionado con o ferrocarril ourensá. Deste xeito podemos contemplar dende o antigo reloxo do patio de viaxeiros da Estación Empalme, hata distintos sinais ferroviarias,así como postes de telégrafo da antiga empresa M.Z.O.V., farolas orixinais da linha de Zamora a Ourense ou distintos aparellos de vía. No parque tamen se atopan ubicados os locais de Carrileiros, unha sala multimedia e outra adicada a multiusos. Unha Aula do Tren en outro dos locais mostra os pormenores do mundo do ferrocarril.

Una pasarela panorámica que recorre transversalmente el parque permite observar los trenes a "vista de pájaro". Por todo el recinto ferroviario se encuentra instalado distinto material histórico relacionado con el ferrocarril ourensano. De esta forma podemos contemplar desde el antiguo reloj del patio de viajeros de la Estación Empalme hasta distintas señales ferroviarias, así como unos postes de telégrafo de la antigua compañía M.Z.O.V., farolas originales de la línea de Zamora a Ourense o distintos aparatos de vía. En el parque también se encuentran ubicados los locales de Carrileiros, una sala multimedia y otra multiusos. Un Aula del Tren en otro de los locales muestra los pormenores del mundo del ferrocarril.,