O Parque Ferroviario está a súa disposición. Se precisa poñerse en contacto connosco, pode dirixirse a calquera dos seguintes enderezos de correo, tanto electrónico como postal

El Parque Ferroviario está a tu disposición. Si necesitas contactar con nosotros, puedes dirigirte a cualquiera de la siguientes direcciones de correo, tanto electrónico como postal.

 

Por carta á Asociación Carrileiros en: / Mediante carta a la Asociación Carrileiros en:
 

Parque Carrileiros

Rúa Canle s/n

32004 Ourense

 
No noso local social (en horario de visita) / En nuestro local social (en horarios de visita)